Hero Badge

Gamla Fängelset - hotell och museum

Fängelseverksamheten upphörde 1968 men i källaren finns ett intressant museum, där du kan se isoleringsceller från olika tidsperioder.

Information

Karta

Tillgänglighet

Kontakt