Hero Badge

Allemansrätten

Huvudregeln är "inte störa - inte förstöra". Så fort du är ute i naturen använder du dig av allemansrätten. Vandra och springa Du får inte gå över någon annans tomt eller så nära hus att du stör de som bor där. Du får inte gå på växande åkrar eller planteringar. Allemansrätten gäller inte på golfbanor.

Information

Kontakt