Värmlandsleder

Hagagåledens strövslinga

Total längd

2.3 km

Antal leder

1 st

Nivå

Medel

Underlag

Varierat

Halgåledens strövslinga

Brattfallet är ett 10 meter högt vattenfall, som går djupt i en ravin. Över Halgåns kanjon går en hög och vacker, gammal stenbro. Vid Brattfallet finns även en stengrund från flottningstiden. Halgåledens strövslinga följer en äldre hästväg uppströms älven till en gammal flottningsdamm. Leden går i fin skog, delvis i blockig terräng. På tallåsen är det lätt att vandra. Ca 500 meter av strövslingan är anpassade för hjulburna. Leden kan vandras i kombination med Halgåleden.