Värmlandsleder

Råkullsrundan

Total längd

8 km

Antal leder

1 st

Nivå

Röd-svår

Underlag

Varierat

Råkullsrundan

Råkullsrundan passerar Hovfjällets topp med utsiktstornet. Vandringsleden fortsätter genom gammal naturskog. Terrängen består omväxlande av hällmarker med tallskog, myrmarker och granskog. Har du tur får du se tjäder eller orre, som trivs i dessa marker. Vid Råkullsberget har du naturreservatets finaste utsiktsplats. Rofyllda rastplatser finns vid Baggtjärn och Råkullstjärn. Bondfugestorp är ett gammalt torp som idag används som raststuga. Där finns eldstäder både inne och ute. Vid Bondfugestorp slås ängsmarkerna för att bevara ängsfloran.