Värmlandsleder

Södra Gunnarskogsleden

Total längd

23.6 km

Antal leder

1 st

Nivå

Medel

Underlag

Varierat

Södra Gunnarskogsleden

Södra Gunnarskogsleden är en rundslinga på dryga två mil som går genom Gunnarskogsskogs vackra skogs- och kulturlandskap. Leden går i varierande terräng med stora höjdskillnader och passerar många vackra platser så som Svartviken i Gunnern, jättekastet Rövarstenen, utsiktsplatsen Harstacken, idylliska skogstjärnar, kolarkojor och Ryggetstabergets utsiktstorn med fantastisk utsikt över sjöarna Bergsjön och Gunnern. Leden bjuder även på en artrik flora och ett rikt djurliv, så chansen till spännande möten är stora!

Vill du vandra en kortare runda går det bra att vandra Södra Gunnarskogsleden en bit, och ta bilvägen tillbaka, se karta.

Södra Gunnarskogsleden är Värmlands första kombinationsled för vandring och cykel och utgår från Larstomta Vandrarhem i Gunnarskog. Leden kan betecknas som medelsvår för vandraren och den har röd svårighetsgrad för cyklisterna. Cykelleden är skyltad i nordlig färdriktning och vandringsleden är skyltat med start mot söder.