Värmlandsleder

Tischasslingan

Total längd

4.5 km

Antal leder

1 st

Nivå

Medel

Underlag

Varierat

Tischasslingan

Tischasslingan tar dig runt Tiskaretjärn, en glittrande liten sjö i ett vidsträckt barrskogslandskap. Tischan är det lokala namnet på gården Tiskaretjärn som skyddas som naturreservat. Leden går igenom reservatets ängsmarker. Hit kom skogsfinnar i slutet av 1500-talet och förde med sig sin tradition med svedjebruk och myrodling. Gården är en finnbosättning som brukats sedan tidigt 1600-tal. Idag bevaras och vårdas det ålderdomliga odlingslandskapet. Här finns ängar med många ovanliga ängsväxter som slås med lie efter blomning.  I hagarna betar kor och får av gamla lantraser som rödkullor och värmlandsfår.  

Tischasslingan är en rundsling som delvis följer Tiskaretjärnsleden och delvis lokala småvägar. Tischasslingan är till största delen lättvandrad. De medelsvåra partierna är en stätta över ett stängsel och ca 200 meter skogsstig.

.