Hero Badge

Eda Skans

Eda Skans, från 1657, visar tydligt hur äldre tiders försvarssystem såg ut och fungerade. När Norge och Sverige ingick union 1814 förlorade skansen sin militära funktion och demolerades.

Information

Öppettider

Karta

Tillgänglighet

Kontakt