Hero Badge

Hällekyrkan

Grottbildning från istiden. Under det väldiga klippblocket finns både kors, altare och sittplatser.

Information

Karta

Kontakt