Hero Badge

Skansen Hultet

Under 2:a världskriget, 1939-45, byggdes ett omfattande försvarssystem ut längs norska gränsen, särskilt i Värmland och Dalsland, sedan tyskarna invaderat och besatt Norge i april 1940.

Information

Öppettider

Karta

Kontakt