Hero Badge

Tallmon Naturreservat

Tallmon är ett tätortsnära skogsområde i direkt anslutning till Charlottenberg. Tallmon har höga naturvärden och en särpräglad topografi med såväl sandmo, raviner, branter som vattendrag.

Information

Karta

Kontakt