Hero Badge

Byst av Franz von Schéele

Byst av Franz von Schéele gjord av skulptören Carl Eldh. Den restes år 1932.

Information

Karta

Kontakt