Hero Badge

Kulturhuset/Deje Folkets hus, konferens

Dagkonferens eller dagkurs? Här finns många olika lokaler, från grupprum till stora konferenssalar, danslokal och biograf.

Information

Öppettider

Karta

Kontakt