Klarälvsbanan ledmarkering

Ledmarkering

Klarälvsbanan har en enhetlig grafisk profil på alla skyltar längs med hela banan. Detsamma gäller för Klarälvsleden som är markerad på befintliga småvägar.

Belysning

Gatubelysning finns i de centrala delarna av de orter man passerar och 15 toaletter finns utefter hela banan (11 stycken) och leden (4 stycken).