Ledmarkering och regler


Regler

Vänligen respektera att Klarälvsbanan är en gång- och cykelväg!
Detta innebär att gående, cykel och moped klass II får nyttja banan om inget annat anges. Övriga fordon måste ha tillstånd från den kommun det gäller.
På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om vad som definierar en cykel, klicka här.
Moped klass I (EU-moped), fyrhjuling, cross, bil eller annat som inte räknas som gående eller cykel får inte framföras på Klarälvsbanan.

Följande gäller för var kommun längs Klarälvsbanan

GC=gång- och cykelväg.
Karlstads kommun – GC
Forshaga kommun – GC
Munkfors kommun – GC OBS! Förbud mot moped klass I och II.
Hagfors kommun – GC

Ledmarkering

Klarälvsbanan har en enhetlig grafisk profil på alla skyltar längs med hela banan. Detsamma gäller för Klarälvsleden som är markerad på befintliga småvägar.

Belysning

Gatubelysning finns i de centrala delarna av de orter man passerar.

Underhåll

Varje kommun ansvarar för underhåll på sin del av banan.  

Sommartid

Under sommarhalvåret sopas banan flera gånger, vilket ger en slät asfalt med mjuk känsla. Vegetationen längs vägrenarna klipps också eftersom växtligheten på en del ställen annars böjer sig ut över banan. Klarälvsbanan sopas från mars/april till september/oktober och det är väderleken som styr exakt när. Det ska vara snö och isfritt innan första vårsopningen kan ske. Oftast är det isfritt först i Karlstad och sist i Hagfors.

Vintertid

Klarälvsbanans underhåll vintertid skiljer sig åt mellan kommunerna. De flesta kommunerna plogar och sandar banan i de centrala delarna i samband med ordinarie plogturer.

Väghinder

På några av de ställen Klarälvsbanan korsas av en väg finns väghinder men inte överallt. Det är viktigt att vara uppmärksam på att det kan komma trafik som korsar banan.