Klarälvsbanan & Klarälvsleden

Historien om Klarälvsbanan

3 minuters läsning

Historien om Klarälvsbanan

Klarälvsbanan var ursprungligen en järnvägslinje som byggdes i slutet av 1800-talet.
Det var en 180 kilometer lång, smalspårig järnvägslinje, som gick från Skoghall i söder till Filipstad i norr. Dåvarande Uddeholmsbolaget var huvudägare och de döpte järnvägslinjen till NKLJ-banan, Nordmark - Klarälvens Järnvägar.

NKLJ-banan – en viktig transportled

Banan användes till att transportera råmaterial och varor till industrierna längs med banan. Eftersom järnvägslinen vid mitten av förra århundradet inte användes på samma sätt som tidigare, så började man successivt att lägga ner den. Från 50-talet och framåt lades bit för bit ner och på 80-talet började man plocka bort rälsen från i stort sett hela banan. Idag finns bara några kilometer av banan kvar.

Foto: Hagfors Järnvägsmuseum

Foto: Hagfors Järnvägsmuseum

Stjärnfors kvarn blev Stjärnfors bruk

Mitt i Hagfors kommun ligger det gamla bruksområdet där grunden till Uddeholmsbolaget lades. År 1668 byggdes den första dammen i Stjärnsfors för att utnyttja vattenkraften i Uvån. Det var Johan Karlström från Älvsbacka som började järnhanteringen med två hammarsmedjor och en masugn. Järnbruksrörelsen utvecklades till en storindustri av patronen Bengt Gustaf Geijer under 1700-talet och omfattade ett dussintal bruk i bygden. Stjärnsfors Bruk var centrum i Uddeholmsbolagets utveckling under drygt 200 år och när det moderna Hagfors Järnverk togs i bruk 1878 flyttades produktionen dit.

Efter järnet kom papperet

När järnbruksepoken tog slut byggde man en fabrik för pappersmassa här istället. Industriepoken tog också slut i mitten på 1950-talet och idag finns en del byggnader kvar. Stjärnfors kvarn vid Uvån, fanns redan lång tid innan det första järnbruket anlades. Kvarnen var vattendriven fram till 1920 när den senaste kraftstationen byggdes. Den nuvarande kvarnen var i drift 1940-1956 och restaurerades till ursprungligt skick 1996. Idag är den ett kvarnmuseum.

Foto: Hagfors Järnvägsmuseum

Hagfors Järnvägsmuseum

Du kan se de vagnar och lok som tog sig fram på NKlJ-banan om du besöker Hagfors Järnvägsmuseum. Där finns flera gamla gamla ånglok, bland annat NKlJs första lok som tillverkades i England 1874. Där kan du också beskåda ett av världens bäst bevarade landsvägslokomotiv, den så kallade ”Ånghästen” från 1862. Du kan även besöka de gamla lokstallen som idag är miljömuseum och visar hur en verkstad inom järnvägen kunde se ut för länge sen.

Byggandet av Klarälvsbanan

Uppbyggnaden av det som i dag är Klarälvsbanan har skett i olika steg och projekt:

  • Deje – Forshaga: invigdes i augusti 2000.
  • Forshaga – Karlstad: klar 2002.
  • Forshaga – Munkfors: färdigställdes 2003-2004.
  • Munkfors – Uddeholm: sista asfalten lades hösten 2005.
  • Första turistsäsongen på Klarälvsbanan (90 kilometer asfalterad GC-väg) var 2006.

Klarälven

Klarälven tillsammans med Göta älv bildar en 750 km lång älvsystem. Klarälven har sin källa i Härjedalen, vidare passerar den över till Norge för att återvända in i Sverige och till norra Värmland därifrån tar den en rak sprickdal söderut, Klarälvdalen. Dalgången fylls på nytt vid Gunnerud och Klarälven tar en ny bana mer söder ut med flera forsar och vattenfall. Klarälven mynnar ut i Karlstad.