Hero Badge

Torprundan

Torprundan är den kortaste leden i Hovfjället naturreservat. Leden börjar med en backe upp mot Hovfjällets topp.

Information