#yesvisitvarmland


Vi tycker det är jätteroligt att se hur människor upplever Värmland! Det finns så många platser, stunder och guldkorn där ute som bara väntar på att upptäckas och upplevas. När vi ser något vi inspireras av ber vi ibland om lov att få förmedla den bilden i Visit Värmland egna kanaler. 

Aktuella kanaler: 

  • Instagram, visitvarmland  
  • Facebook, Visit Värmland 
  • visitvarmland.com, längst ned på startsidan.
  • I Visit Värmland egna trycksaker, under rubriken #visitvarmland 

Bilden publiceras alltid med fotobyline. 

Det kan även hända att vi länkar till platserna, evenemangen eller aktiviteterna som visas i bilden. Den text som tillhör bilden, både bildtext och kommentarer, kan vi välja att publicera i original eller redigerad form, eller inte alls. 

Om vi önskar publicera din bild i ovan nämnda kanaler skickar vi en förfrågan till dig. Om du godkänner att vi publicerar din bild svarar du med #yesvisitvarmland.  

Då godkänner du följande: 
Du ger Visit Värmland (org.nr. 769622-9819), en icke-exklusiv, royaltyfri, rättighet att använda bilder/inlägg, nedan kallade ”bilder” i kommersiellt syfte, i ovan nämnda kanaler, som du vid förfrågan har godkänt enligt ovan. Om du är under 18 år garanterar du att du har målsmans tillåtelse. 

Du intygar och försäkrar härmed att: 

  • du själv har tagit bilden och äger alla rättigheter till dina bilder och texter. 
  • du har tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri.  
  • du garanterar att Visit Värmlands användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.   

Härmed befriar du Visit Värmland från alla skyldigheter att betala dig, eller de som förekommer i bilder, för användning av dina bilder i samband med ovan beskrivna användningsformer. Härmed ansvarar du för att hålla Visit Värmland skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilder enligt ovanstående beskrivning.  

Visit Värmland har ej kontroll över om tredje part kopierar eller delar vidare bilder eller filmer från våra olika kanaler. Visit Värmland kan inte hållas ansvariga för hur bilder används utanför dess sfär och möjliga överträdelser av tredje part. 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss: info@visitvarmland.com