17okt.2023

14:00 - 15:00

Seniorhappening - Picasso, avantgardet och Afrika

Bertil Bengtsson berättar om Pablo Picasso, avantgardet och Afrika.

Kvadraten, Kristinehamn

Information

Karta

Kontakt