Hero Badge

Prästöleden

Prästöleden är 5.6 km och startar på Linsön med stora, öppna betesmarker. Du ser tydligt de trädbevuxna moränryggarna som går rakt igenom landskapet

Information

Copy link
Powered by Social Snap