Hero Badge

Arskagsleden

En Hiking Värmland-led på ca 5,6 km i södra Kristinehamn. Leden går främst genom betesmarker med gamla ekar. Du vandrar över fina strandängar och genom skogar med mycket lövträd.

Information