Hero Badge

Nötöleden

Nötöleden går i gammalt kulturlandskap med stora ekar. På Österön finns lummiga lövlundar med ek, lind och hassel. Det är spännande miljöer med ett helt annat växt- och djurliv än vad du möter i kulturlandskapet.

Information

Copy link
Powered by Social Snap