Hero Badge

Prästöleden

Prästöleden, en av de tre Visnums - Kils lederna, är ca 5.6 km och startar med stora, öppna betesmarker. Du ser tydligt de trädbevuxna moränryggarna som skapades när inlandsisen smälte.

Information